Vereniging

De Marcel Proust Vereniging – opgericht in 1972 – zet zich al bijna vijftig jaar in om het oeuvre van Proust in Nederland grotere bekendheid te geven. Daartoe organiseren wij lezingen, werkmiddagen en leeskringen en geven wij een tweetalig tijdschrift uit, Marcel Proust Aujourd’hui/Today, alsmede een tweejaarlijks, Nederlandstalig, Bulletin.
De verenigingsactiviteiten vinden drie à vier keer per jaar plaats, meestal in de UvA Universiteitsbibliotheek in Amsterdam.
Tweemaal per jaar is er een lezing of presentatie verzorgd door een Proust-specialist uit binnen- of buitenland. Verder is er ruimte voor vrijere activiteiten, waarin de leden een actief aandeel kunnen hebben, zoals muziekmatinees, vertaalateliers e.d.
 
Wij verzorgen twee periodieke publicaties, die elk om het jaar verschijnen: Marcel Proust Aujourd’hui is een internationaal, tweetalig (Frans en Engels) tijdschrift in boekvorm, met een keur aan binnenlandse en buitenlandse bijdragen rond Proust. Daarnaast publiceren wij een Nederlandstalig Bulletin, met een grote verscheidenheid aan bijdragen in het Nederlands, van verenigingsnieuws tot recensies en signalementen van recent verschenen publicaties rond Proust in Nederland. Het Bulletin is ook het discussieplatform voor de leden van de Vereniging.

De huidige samenstelling van het bestuur is:

dr. Annelies Schulte Nordholt (voorzitter)
dr. Manet van Montfrans (vice-voorzitter)
dr. Nell de Hullu-van Doeselaar (secretaris)
drs. Ad van der Made (penningmeester)
MA Wouter van Diepen (lid)
dr. Sjef Houppermans (lid)
drs. Anja-Hélène van Zandwijk (lid)

Denkt u erover lid te worden van de Marcel Proust Vereniging? Klik dan op de knop hieronder.