Agenda 2005-2009

Zaterdag 1 november 2008, 11.00-16.00 uur: Twee lezingen en de presentatie van Marcel Proust Aujourd´hui no 6.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Bijeenkomst met als programmaonderdelen: een lezing van Antonio Joaquim Oliveira over Eugénio de Andrade, een lezing van Marleen Rensen (“de anti-Proust generatie”) en de presentatie van de nieuwe Marcel Proust Aujourd´hui.

Zaterdag 5 april 2008, 11.00-17.00 uur: Drie nieuwe publicaties rond Proust.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Bijeenkomst met als programmaonderdelen: ronde tafel over de nieuwste publicaties in Proust-land (m.m.v. de auteurs), lunch, jaarvergadering 2008 en een verrassingsonderdeel!

Zaterdag 27 oktober 2007, 10.30-18.00 uur: Lustrum Marcel Proust Vereniging.
Thema: ´Proust en Vermeer´. Plaats: hotel De Emauspoort, Vrouwenregt 9-11, Delft.

Zaterdag 19 mei 2007, 15.00 uur: Lezing door Françoise Leriche:
´La citation et l´allusion dans la correspondance de Proust: une pratique spécifique´.
Plaats: Maison Descartes (bovenzaal), Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
In haar lezing zal Françoise Leriche ( Universiteit Grenoble) laten zien dat het citeren in Prousts brieven anders functioneert dan in zijn romanwerken. Het citeren heeft in zijn brieven een ander karakter, het gaat meer via toespelingen en een reeds bestaande verstandhouding met de ontvanger. Het gaat dus om een heel andere praktijk van het citeren.

Zaterdag 10 maart 2007, 14.00 uur: Lezing van Marcel Möring.
Thema: Proust en het geheugen.
Plaats: UvA Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal, Singel 425 te Amsterdam.

Zaterdag 16 december 2006, 14:00 uur: Feestelijke decembermatinée.
Plaats: het Pianolamuseum, Westerstraat 106, Amsterdam. Programma: 1. Het rembrandteske clair-obscur bij Proust; 2. muziek voor piano en viool van tijdgenoten van Proust; 3. presentatie tijdschrift Marcel Proust Aujourd´hui no 4: ´Proust et le théâtre´.

Zaterdag 7 oktober 2006, 15:00 uur: ´Les chrétiens de la surface´. Proust als criticus van het begrip ´assimilatie´. Lezing door Yolande Jansen filosoof, UvA).
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
De ´Recherche´ kunnen wij lezen als een scherpzinnige kritiek op de verwachtingen met betrekking tot de ´assimilatie´ van de Franse joden in de Derde Republiek. Yolande Jansen zal zich met name concentreren op Prousts gebruik van de metafoor, en eindigen met een korte reflectie op de vraag of de Proustiaanse kritiek van de assimilatie eventueel relevant zou kunnen zijn in verband met hedendaagse vraagstukken over assimilatie en culturele diversiteit.

Zaterdag 20 mei 2006, 15:00 uur: Proust en de schilderkunst. Lezing door Sophie Bertho.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Er verschijnen steeds meer catalogi over Proust en de schilderkunst, waardoor de indruk ontstaat dat Proust een kunstliefhebber is die ons uitnodigt om van Carpaccio tot Vermeer de grote meesters te ontdekken en te bewonderen. Volgens Sophie Bertho (Franse Taal en Cultuur – Vrije Universiteit) is de werkelijkheid heel anders: Proust onderwerpt de schilderijen geheel aan de eisen van zijn roman.

Zaterdag 18 maart 2006, 15:00 uur: ´Jansen en Jansen, maar wie is eigenlijk Marcel?´ Lezing door Franc Schuerewegen.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Marcel, de verteller van Op zoek naar de verloren tijd, heeft een dubbelganger. Een beetje jonger en misschien niet van dezelfde ´kant´. Wie is toch die Marcel van de andere kant? Rare jongen, die Marcel. Een beetje gevaarlijk ook. Hij houdt niet van kunst, of: van canonieke kunst. Marcel houdt niet van de canon, hij zet de beuk erin. Maar wie bént u eigenlijk, beste meneer Marcel?
Franc Schuerewegen is hoogleraar Franse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit Antwerpen.

Zaterdag 17 december 2005, 15:00-17:00 uur: Decembermatinee
Plaats:
Pianolamuseum, Westerstraat 106, Amsterdam.
Programma: 1. Vioolsonates van Cesar Franck en Fauré door Laura Frenkel (viool) en Ruud van Oldenhoven (piano), ingeleid door Joep van Brederode (musicoloog). 2. Presentatie van het nieuwe nummer van Marcel Proust Aujourd´hui en van het vernieuwde en uitgebreide Bulletin van de Marcel Proust Vereniging.

Zaterdag 8 oktober 2005, 15:00 uur: ´Marcel Proust en het imaginaire´.
Plaats: Maison Descartes, ingang Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Lezing door Maarten van Buuren (Universiteit Utrecht). Beeld en verbeelding spelen een doorslaggevende rol in Op zoek naar de verloren tijd. De jonge Marcel ´leeft´ een tijdje in anticiperende extase in de beelden die hij construeert van Venetië, Florence en Balbec. Wat is de strekking van het beeld en het imaginaire in Prousts werk?

Zaterdag 28 mei 2005, 15.00 uur: ´Promenades dans Vénusté. Proust et l´écriture vagabonde´.
Plaats: Maison Descartes, Amsterdam.
Nathalie Mauriac Dyer beschouwt de manuscripten van Proust, in het bijzonder het zg. ‘Vénusté-cahier’, met videobeelden. Nathalie Mauriac Dyer is als onderzoekster verbonden aan het Centre National de Recherche Scientifique te Parijs. Zij is specialiste op het gebied van de ontwikkelingsgeschiedenis van de manuscripten van Proust. Zij verzorgde met name de uitgave van een door haar ontdekt, onbekend manuscript van Albertine Disparue, dat vele interessante varianten vertoont ten opzichte van de gangbare uitgave. Voertaal: Frans.

Zaterdag 19 maart 2005, 15.00 uur: ´Proust en de Geneeskunde´.
Plaats: Openbare Bibliotheek, Carmiggeltzaal, Prinsengracht 587, Amsterdam.
´Proust en de geneeskunde´ is onderwerp van een lezing door R.S.G. Holdrinet, internist en hematoloog, tevens hoogleraar op het terrein van het medisch onderwijs aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.