Agenda 2009-2014

Zondag 1 december 2013, 14.30 u.: Recital ´Reynaldo Hahn en Marcel Proust´. Met o.a. À Chloris, Portraits des peintres (op gedichten van Proust), Fêtes galantes, A l´ombre rêveuse de Chopin. Uitgevoerd door Wendy Roobol (sopraan) en Henk Mak van Dijk (piano).
Plaats: Goethe Instituut, Herengracht 470, Amsterdam – locatie: Tuin en Grachtenzaal.

Zaterdag 12 oktober 2013: ´Op zoek naar de leesbaarheid van Prousts Recherche´.
Een lezing van Joep Leerssen over het losmaken van Proust uit de enorme hoeveelheid analyses en commentaren. De lezing begint om 15.00 u.
Plaats: Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek, Singel 421, Amsterdam.
Organisatie: Marcel Proust Vereniging i.s.m. de Opleiding Europese studies (UVA).

Zaterdag 11 mei 2013: ´Charles Swann: les avatars d´une ambivalence´.
Een lezing van Henri Raczymow. De lezing begint om 15.00 u.
Plaats: Institut français des Pays-Bas (Maison Descartes), Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Organisatie: Marcel Proust Vereniging i.s.m. Institut français des Pays-Bas.

Zaterdag 16 maart 2013: Jaarvergadering en Mijn favoriete fragment(en).
Plaats: Institut français des Pays-Bas (Maison Descartes), Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Het programma: Welkom om 13.30 u.; de jaarvergadering is van 14.00 tot 14.45. Wouter van Diepen, Frans Jacobs en Gijs van der Zalm spreken vervolgens over Mijn favoriete fragment(en) uit de Recherche (15.15 -16.45 u.).

Zaterdag 15 december 2012, 14.00 uur: lezing van Franc Schuerewegen en de presentatie van Marcel Proust Aujourd´hui no 9 en het Bulletin van de Marcel Proust Vereniging nr. 5. De lezing van Franc Schuerewegen handelt over over zijn recent verschenen studie Introduction à la méthode postextuelle, l´exemple proustien.
Plaats: Institut français des Pays-Bas (Maison Descartes), Vijzelgracht 2a, Amsterdam.

Zaterdag 27 oktober 2012: Viering achtste lustrum van de Marcel Proust Vereniging.
Plaats: Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht. Op het programma staan twee lezingen, een rondleiding door het Dordrechts Museum en een aperitief en diner in restaurant Groothoofd.

Donderdag 28 juni 2012, 15 uur: Promotie van Nell de Hullu-van Doeselaar.
Plaats: Academiegebouw van de Universiteit Leiden.
Titel proefschrift: La rosace sur fond blanc. Le parcours proustien: du classicisme moderne au modernisme classique. De promotoren zijn prof. Paul Smith en dr. Sjef Houppermans.

Zaterdag 10 maart 2012: Lezing van Edward Bizub over L´« autre moi » de Proust: entre Ruskin et le docteur Sollier.
Voor een bespreking van Bizub´s Proust et le moi divisé: Manet van Montfrans – Het ´diepe ik´ van Proust. Onbekende en verborgen bronnen van À la recherche du temps perdu (2010), ABG 83 (Academische Boekengids).

Zaterdag 10 december 2011, 14.00 uur: Proust à l´écran & presentatie MPA no 8.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Vertoond zullen worden enkele fragmenten uit Nina Companeez´ televisiefilm A la recherche du temps perdu. Hierop volgt de presentatie van Marcel Proust Aujourd´hui no 8: Marcel Proust et la Hollande.

Zaterdag 29 oktober 2011, 14.00 uur: ´De kracht van het voorbeeld´.
Plaats: Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143, Amsterdam.
Op deze middag organiseert de Vestdijkkring, in samenwerking met de Marcel Proust Vereniging en de Stichting Psychoanalyse en Cultuur in de OBA te Amsterdam een symposium over de betekenis van het voorbeeld als inspiratiebron.

Zaterdag 16 april 2011, 15.00 uur: ´Proust: het ik en de ander´. Lezing door Donald Loose.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.

Donderdag 27 en vrijdag 28 januari 2011: Colloque Proust et la Hollande.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Op 27 en 28 januari 2011 organiseert de Marcel Proust Vereniging in samenwerking met het Maison Descartes en de Universiteit Leiden een colloquium over het thema ´Proust et la Hollande´. Verschillende thema´s komen aan de orde in een drietal sessies.

Zaterdag 20 november 2010, 13.30-17.00 uur: jaarvergadering voor leden en filmprogramma RO-theater.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Het programma behelst de jaarvergadering voor leden (14.00-15.00 uur), daarna volgt de vertoning van een aantal fragmenten uit de Proustcyclus zoals opgevoerd door het RO-theater; De Recherche volgens Guy Cassiers (15.30-17-00 uur).

Zaterdag 25 september 2010, 14.00-17.00 uur: Proustliefhebbers lezen hun favoriete passages voor en lichten hun keuze toe.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
De sprekers op deze middag zijn: Jan Willem In ´t Velt (14.30-15.00 uur), Gemma Pappot (15.00-15.30 uur) en Renier Somers (16.00-16.30 uur).

Zaterdag 12 juni 2010, 14.30-17.00 uur: ´Tact et contacts dans la Recherche´.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Lezing door de Franse Proust-specialist Stéphane Chaudier: L´une des pensées qui retient le plus l´auteur de La Recherche est celle du tact – parce que le tact est, paradoxalement, une pensée de la distance, du refus du contact. Verder een presentatie van Joost Kazus over zijn Proust-bibliografie Marcel Proust in Nederland en Vlaanderen.

Zaterdag 13 maart 2010, 15.00 uur: Rond de nieuwe vertaling van De kant van Swann
Plaats: Universiteitsbibliotheek – Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam.
In november 2009 verscheen bij De Bezige Bij de nieuwe/herziene vertaling van Prousts De kant van Swann, tevens voorzien van een uitgebreid notenapparaat. De vertaalster, Thérèse Cornips, alsmede Ieme van der Poel en Ton Hoenselaars die zorg droegen voor de inleiding en annotatie, zullen ieder spreken over hun specifieke rol bij de totstandkoming van dit project.

Zaterdag 12 december 2009, 13.00-17.00 uur: Wat ons boeit in Proust
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Thema van deze middag is ´Wat ons boeit in het werk van Proust´. Het is gebruikelijk dat het bestuur lezingen en presentaties organiseert met sprekers die de verschillende aspecten van het werk van Proust belichten. Deze keer willen we aandacht besteden aan datgene wat de leden van de MPV boeit in het werk van Proust.
Daarnaast wordt de film Proust ou les intermittences du cœur vertoond, een ballet van de Opéra national de Paris in een choreografie van Roland Petit. Tevens worden twee nieuwe publicaties van de Marcel Proust Vereniging gepresenteerd.

Zaterdag 12 september 2009, 14.00-17.00 uur: Proust vertalen
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam
Ter gelegenheid het verschijnen van de Nederlandse vertaling van Proust´s Contre Sainte-Beuve door het vertalerstrio Marjan Hof (Athenaeum-Polak & van Gennep, 2009) organiseert de Marcel Proust Vereniging een bijeenkomst met vertaalatelier. Sprekers zijn de vertalers Rokus Hofstede en Martin de Haan.
Contre Sainte-Beuve is bij wijze van spreken de oertekst van Op zoek van de verloren tijd. Het is een – onvoltooid gebleven en postuum verschenen – verzameling essays en fictieteksten waaruit zijn grote roman langzamerhand ontstaan is.

Zaterdag 9 mei 2009, 14.00-17.00 uur: Marcel Proust et la bande dessinée
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam
Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met het Maison Descartes, ter gelegenheid van het bezoek van Stéphane Heuet aan Nederland.