Agenda 2014-2017

Zaterdag 26 november 2016: Lezingen van Nell de Hullu en Camiel van Woerkum.
De lezingen hebben als onderwerp De lange zin bij Proust. Tevens worden de nieuw verschenen publicaties Marcel Proust Aujourd’hui no. 13 en het MPV Bulletin 2016 gepresenteerd.
Waar: Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal, Singel 425 te Amsterdam.

Dit najaar verschijnt weer een uitgave van Marcel Proust Aujourd’hui (nr. 13), Sensations proustiennes, met een twaalftal artikelen in het Frans over la notion de ‘sensation’ sous plusieurs perspectives.

Zaterdag 15 oktober 2016, 14.00 u.: Lezing door Luc Fraisse.
Luc Fraisse, Franse Proustspecialist, zal een lezing houden over Proust est-il un philosophe du temps?
Waar: Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal, Singel 425 te Amsterdam.

Dinsdag 4 juni 2016, 14.30 u.: Decoratieve kunst en materiële cultuur rondom Japonisme en Proust.
Japan is voor de westerse decoratieve en beeldende kunsten van onschatbare waarde geweest. Door de openstelling van Japan voor handel met westerse landen worden vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw Japanse motieven en technieken veelvuldig overgenomen voor westerse kunstvoorwerpen, soms letterlijk en soms op een manier die recht doet aan de principes van Japanse vormgeving zonder deze te kopiëren. Dit zogenoemde Japonisme heeft nog lang doorgewerkt en heeft ook Marcel Proust geïnspireerd toen hij vanaf 1909 zijn belangrijke werk Op zoek naar de verloren tijd schreef. In deze lezing worden verschillende vormen van Japonisme uit de decoratieve kunsten besproken en in verband gebracht met het werk van Proust.
Waar: Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal, Singel 425 te Amsterdam.

Dinsdag 12 april 2016, 20.30 u.: Op zoek naar Proust
Iedereen kent Marcel Proust en diens befaamde meesterwerk Op zoek naar de verloren tijd. Maar weinigen hebben dat ook gelezen, vanwege te veel, te moeilijk, te afschrikwekkend literair. Sinds vorig jaar is er een nieuwe, swingende vertaling. In Swanns kant op heeft het vertalersduo Martin de Haan en Rokus Hofstede zich niet laten afschrikken door de monumentale betekenis van Prousts romancyclus die in kwaliteit en kwantiteit als een monoliet boven het literaire landschap uittorent. Ze ontdoen Prousts taal van de vernislagen van de vorige vertalingen en het boek blijkt levendig, kleurrijk en modern.
Franc Schuerewegen, hoogleraar Franstalige letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en Rokus Hofstede, vertaler van onder andere Michon, Simenon en Zola, nemen ons mee in de taal en de leefwereld van Proust.
Organisatie: het Antwerpse literaire café De Boog
Waar: Podiumcafé RoodWit, Gen. Drubbelstraat 42, Antwerpen (dichtbij station Berchem).

Zaterdag 12 december 2015, 14.00-17.00 u.: vertoning van de Proustverfilming La Captive van Chantal Akerman. Tevens wordt de uitgave Marcel Proust Aujourd’hui no 12 gepresenteerd.
Meer informatie: Manet van Montfrans, m.a.e.vanmontfrans@uva.nl.
Waar: de Potgieterzaal van het UB complex, Singel 425 te Amsterdam.

Zaterdag 17 oktober 2015, 14.00-17.00 u.: Swanns kant op.
Middag met de Proustvertalers Rokus Hofstede en Martin de Haan over de nieuwe vertaling van
Du Côté de chez Swann.
Meer informatie: Manet van Montfrans, m.a.e.vanmontfrans@uva.nl.
Waar: de Doelenzaal van het UB complex, Singel 425 te Amsterdam.

Zaterdag 16 mei 2015, 13.30-16.30 u.: Jaarvergadering en een lezing van Mathieu Vernet: Quelle place pour Proust dans l’histoire littéraire?
De lezing begint om 15.00 u. Het verslag van de jaarvergaderingis downloadbaar.
Plaats: Institut Français des Pays Bas (Maison Descartes), Vijzelgracht 2A, Amsterdam.

Zondag 15 maart 2015, 13.30-17.00 u.: Romantische mode. Mr Darcy meets Eline Vere. Rondleiding Gemeentemuseum van Den Haag. Meer informatie is beschikbaar (download).
Aanvang: 13.30 u. (verzamelen in de entreehal van het museum), waarna er twee rondleidingen volgen (voor telkens 15 pers.).

Zaterdag 29 november 2014, 14.00-17.00 u.: Steltlopen door de tijd. Een lezing van Manet van Montfrans. Tevens wordt de uitgave Marcel Proust Aujourd’hui no 11 gepresenteerd en verschijnt Bulletin Marcel Proust Vereniging, nr 6.
Plaats: Institut Français des Pays Bas, Vijzelgracht 2A, Amsterdam.

Zaterdag 18 oktober 2014, 15.00 u.: ‘Geen tijd voor Proust’. Lezing van Jelle Noorman. Jelle Noorman (1964) is schrijver en vertaler uit het Frans, Engels, Spaans en Portugees. Hij heeft werk vertaald van onder anderen Alain de Botton, Julian Barnes, Émile Zola, Jean-Christophe Rufin, Nick Hornby en Frédéric Lenoir. In april 2014 verscheen zijn ideeënroman ´Geen tijd voor Proust´, waarin Noorman op zoek gaat naar het mysterie van tijd en identiteit in het werk van de allergrootste Franse romancier. Plaats: Institut Français des Pays Bas, Vijzelgracht 2A, Amsterdam.

Zaterdag 31 mei 2014, 13.30 u.: Fragmenten uit de film Le temps retrouvé van Raoul Ruiz, ingeleid en van commentaar voorzien door Annelies Schulte Nordholt.
Plaats: Institut français des Pays-Bas (Maison Descartes), Vijzelgracht 2a, Amsterdam.

Zaterdag 15 maart 2014, 15.00 u.: Van ´operawolk´ tot ´tableaux cachés´. Een kunsthistorische beschouwing over de schilderijen in de Recherche door Nelly Moerman. Klik hier voor meer informatie.
Plaats: Institut français des Pays-Bas (Maison Descartes), Vijzelgracht 2a, Amsterdam.