Lezing Pim Ligtvoet en ALV

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van de Marcel Proust Vereniging op zaterdag 6 april.

Locatie: Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal, Singel 425, Amsterdam.

Programma:

13.30 – 14.00 Welkom
14.00 – 14 45 Algemene Ledenvergadering
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.00 Lezing Pim Ligtvoet: Proust kon niet goed zonder Hebreeuws
16.00 – 16.30 Discussie
16.30 – 18.00 Drankjes in Luxembourg

Toegang voor niet-leden: € 10

Pim Ligtvoet over de lezing: Proust kon niet goed zonder Hebreeuws
Onder deze titel wil ik vooral twee vragen behandelen.
Hoeveel Hebreeuws of Jiddisch komt er voor in Op zoek naar de verloren tijd? En: werd de hoofdpersoon van de roman in zijn jeugd door zijn oudoom misbruikt? De twee vragen hangen samen omdat Hebreeuws en Jiddisch een rol spelen bij het veronderstelde misbruik. De twee vragen worden ook verbonden door het specifiek Proustiaanse thema van de herinnering. Herinneringen aan een deels joodse jeugd kunnen minder welkom worden en duiken dan onder. De sabbat verdwijnt maar komt terug als een merkwaardig enthousiasme voor de zaterdag. De Bijbelse stad Sodom wordt verwoest vanwege homoseksueel gedrag, maar in overeenstemming met de joodse exegese zet Proust eerst een van de stadspoorten open. Hebreeuws is nodig om trouw te kunnen blijven aan zichzelf.

Over de spreker
Pim Ligtvoet (1947) studeerde in 1983 cum laude af aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam. Hij was werkzaam als vicaris Nederlandse oecumenische gemeente Berlijn, studentenpastor Maastricht, arbeidspastor Zaanstreek, sociaal-cultureel adviseur provincie Noord-Holland.
Publicaties: Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen. Joden in de Zaanstreek (1940-1945) (2007); ‘Een vondst van de schepper’. Avonturen met geloof en homoseksualiteit (2012), In de schaduw van de oorlog. In de polders van Amsterdam Nieuw West (2015). Over Proust: ‘Théodore’; Bulletin Marcel Proust Vereniging nr. 9 (2019): ‘Het correct vertalen van geloof en seks bij Proust’, idem nr. 10 (2021): ‘Soms schreef Proust Hebreeuws’, idem nr. 11 (2023). ‘Liefdesavonturen bij Proust’, Filter,Tijdschrift over vertalen, september 2022 (29/3). Pim Ligtvoet heeft ook een leesgroep Proust en een van zijn stellingen is: ‘Je moet Proust lezen zoals je de Bijbel leest’. Van die opvatting zal ook zijn lezing getuigen.