Lezing door Ieme van der Poel: “Waar bleef het geitje van Robert? Biografie en fictie in de Recherche”

Zaterdag 7 oktober 2023 – 14:30-16:00

Programma
14.00 – 14.30 Welkom
14.30 – 15.30 Lezing door Ieme van der Poel
15.30 – 16.00 Discussie
16.00 – 17:00 Na afloop is er gelegenheid om iets te drinken aan de tafel van de MPV in Café Luxembourg, Spui 24, 1012 XA Amsterdam. Wel wordt u verzocht uw consumpties af te rekenen bij de penningmeester.

Plaats: Universiteitsbibliotheek, Doelenzaal, Singel 425, 1012 WP Amsterdam
Entree: 10 € (te voldoen bij de ingang, reservering niet nodig)
Organisatie: Marcel Proust Vereniging (www.marcelproust.nl)
Contact : Nell de Hullu-van Doeselaer: info@marcelproust.nl

De lezing
Waar bleef het geitje van Robert?
Biografie en fictie in de Recherche

Sinds de dood van Marcel Proust is er een niet aflatende stroom van herinneringen aan de schrijver verschenen in de vorm van nagelaten correspondentie en memoires. Getuige de publicatie, in 2022, van de recent teruggevonden brieven van de schrijver aan een schoolvriend, de bankier en bibliofiel Horace Finaly (1871-1945), is deze bron nog steeds niet opgedroogd. Daarnaast beschikken we sinds 2021 over De vijfenzeventig bladen, die worden beschouwd als de oerversie van de Recherche.

Aan de hand van deze en andere getuigenissen, alsmede van het autobiografische materiaal dat inmiddels voorhanden is, zal ik nader ingaan op de fascinerende wisselwerking tussen fictie en historische werkelijkheid in Op zoek naar de verleden tijd. Zo werpt de vriendschap tussen Proust en Finaly mogelijk een nieuw licht op de creatie van Bloch en diens uitgebreide, joodse familie op het strand van Balbec en daarmee ook op de recente discussie over het vermeende antisemitisme van de schrijver. Daarnaast zal ook een verband worden gelegd tussen Prousts schrijverschap en het werk van diens tijdgenoot, de schilder Fernand Léger. Tenslotte verdiepen we ons in de vraag waarom het geitje van Robert, de jongere broer van Proust, uit de roman moest verdwijnen en hoe het zit met het dierenleed dat mogelijk schuilging onder het aller charmantste zomerhoedje van Albertine.

De spreekster
Ieme van der Poel is emeritus hoogleraar Franse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Onlangs publiceerde zij De tijdmachine van Marcel Proust (De Bezige Bij, 2022) en New Literary Voices of the Moroccan Diaspora (Liverpool University Press, 2022).