home image space Vereniging

 
 
Over de Nederlandse Marcel Proust Vereniging

 
De Marcel Proust Vereniging – opgericht in 1972 – zet zich al bijna vijftig jaar in om het oeuvre van Proust in Nederland grotere bekendheid te geven. Daartoe organiseren wij lezingen, werkmiddagen en leeskringen en geven wij een tweetalig tijdschrift uit, Marcel Proust Aujourd’hui/Today, alsmede een tweejaarlijks, Nederlandstalig, Bulletin.
De verenigingsactiviteiten vinden drie à vier keer per jaar plaats in de Waalse Kerk in Amsterdam.
Tweemaal per jaar is er een lezing of presentatie verzorgd door een Proust-specialist uit binnen- of buitenland. Verder is er ruimte voor vrijere activiteiten, waarin de leden een actief aandeel kunnen hebben, zoals muziekmatinees, vertaalateliers e.d.
 
Wij verzorgen twee periodieke publicaties. Tweejaarlijks verschijnt er een internationale uitgave in boekvorm, Marcel Proust Aujourd’hui (met artikelen in het Frans of Engels). Ook tweejaarlijks is er een Nederlandstalige uitgave, het Bulletin, met essays, samenvattingen van de gehouden lezingen, verenigingsnieuws, en meer. Het Bulletin is ook het discussieplatform voor de leden van de Vereniging.
 
 
De huidige samenstelling van het bestuur is:
 
dr. Annelies Schulte Nordholt (voorzitter)
dr. Manet van Montfrans (vice-voorzitter)
dr. Nell de Hullu-van Doeselaar (secretaris)
drs. Ad van der Made (penningmeester)
MA Wouter van Diepen (lid)
dr. Sjef Houppermans (lid)
 


U kunt de vereniging op drie manieren steunen:
  • Membre ordinaire: € 45,- per jaar. Met toegang tot de bijeenkomsten en het beschermde deel van de MPV-site; reguliere nummers van Marcel Proust Aujourd´hui en het Nederlandstalige Bulletin (tweejaarlijks).
  • Membre étudiant: € 10,- per jaar (met dezelfde rechten als membre ordinaire).
  • Membre bienfaiteur: € 65,- (voor extra ondersteuning).
Meer weten of lid worden? Klik hier
 
 
 
space

Prousthotel


 
Download de folder
van de Marcel Proust Vereniging:
 
folder
 
 
Meld u aan als lid van de Marcel Proust Vereniging:
 
lid
 
 
Bestuurszaken
(beveiligde pagina):
 
aanbod

space