home image spaceBulletin Marcel Proust Vereniging

 
 
Bulletin Marcel Proust Vereniging

 
 
December 2019: Bulletin Marcel Proustvereniging nr 9  
Door Manet van Montfrans & Wouter van Diepen (red.)
 
Op 10 december 1919 werd de Prix Goncourt uitgereikt aan Proust voor zijn Jeunes filles en fleurs. Daarnaast putten ook jongere generaties auteurs weer inspiratie uit dit fabelachtige hoogtepunt van de twintigste-eeuwse literatuur... Proust forever zoals de titel van een van de bijdragen aan dit Bulletin luidt.
In Nederland verschenen in het jubileumjaar 2019 alle delen van de Recherche opnieuw bij de Bezige Bij, met daarin een nieuwe, geannoteerde vertaling van Les jeunes filles en fleurs van Désirée Schyns en Philippe Noble. Met hun artikel over de dilemma’s waarvoor zij zich bij hun vertaling à quatre mains gesteld zagen, opent dit Bulletin.
Uit de bespreking van twee eveneens recente studies blijkt dat er zowel voor de beginnende als de doorgewinterde Proustlezer ook goed leesbare Nederlandstalige gebruiksaanwijzingen bij de Recherche voorhanden zijn. En voor wie geïnteresseerd is in de talrijke secondaire personages levert de zoektocht door de Recherche naar de ogenschijnlijk onbetekenende Théodore een verrassende ontknoping op. Verder in dit Bulletin een bespreking van de bundel Marcel Proust et Reynaldo Hahn, samengesteld door Luc Fraisse in samenwerking met twee musicologen.
 
Het Proust Bulletin nr 9 is als download beschikbaar.
 
 
November 2018 : Bulletin Marcel Proust Vereniging nr 8
Door Manet van Montfrans & Wouter van Diepen (red.)
 
Dit nummer van het Bulletin gunt de lezer alvast een blik in het laboratorium van de annotaties en het bronnenonderzoek die hem door het doolhof van verwijzingen naar de historische en culturele achtergrond van de Recherche zullen loodsen. Ook de geheimen van dat andere bijna klassieke struikelblok bij de lectuur van de Recherche, ‘de lange zin’, worden ontraadseld.
Suggesties voor een zijpad tijdens het lezen van de Recherche bieden de beschouwingen over kunstenaars als Van Dongen en Schlöndorff, die Prousts meesterwerk in hun eigen vormentaal durfden weer te geven zonder daarbij hun inspiratiebron tekort te doen – Van Dongen in zijn kleurige aquarellen, Schlöndorff in zijn verfilming van Un amour de Swann. Of het vraaggesprek met violiste Maria Milstein die samen met haar zuster de pianiste Nathalia Milstein recent enkele composities vertolkten die Proust bij het schrijven over muziek hebben geïnspireerd.
‘Uitgaan van wat je liefhebt’, is niet alleen het adagium van Maria Milstein maar van alle medewerkers aan dit nummer geweest.
 
Het Proust Bulletin nr 8 is als download beschikbaar.
 
 
December 2016 : Bulletin Marcel Proust Vereniging nr 7
Door Manet van Montfrans & Wouter van Diepen (red.)
 
Inhoudsopgave:
 • Inleiding door Manet van Montfrans & Wouter van Diepen
 • In memoriam Therèse Cornips 1926-2016
 • Jaarverslag 2014 en 2015, door Annelies Schulte Nordholt
 • Janneke van der Meulen: In bed met Proust
 • Amadeu Cuito: Een geur van ongebleekt doek
 • Jelle Noorman: Prousts relatieve tijd
 • Freek Bakker: La duchesse de D*** et l’incurable mélancolie de ses beuax jeux
 • Egbert Dommering: Proust, Toussaint, de trein en de telefoon
 • Manet van Montfrans: Proustiaanse ondekkingsreizigers
 • Sjef Houppermans: Geboeid bekeken
 • Annelies Schulte Nordholt: Imaginer, c'est jouer
 • Sjef Houppermans: Courrier de famille
Het Proust Bulletin nr 7 is als download beschikbaar.
 
 
Najaar 2014 : Bulletin Marcel Proust Vereniging nr 6
Door Manet van Montfrans & Wouter van Diepen (red.)
 
Inhoudsopgave:
 • Inleiding door Manet van Montfrans & Wouter van Diepen
 • Jaarverslag 2012 en 2013, door Annelies Schulte Nordholt
 • Joep Leerssen: Op zoek naar de leesbaarheid van de Recherche
 • Ad van der Made: Ik ben het zelf
 • Gijs van der Zalm: Eén van mijn favoriete passages in de Recherche
 • Nell de Hullu-van Doeselaar: Fictieve cousinage
 • Frans Jacobs: Muziek in de Recherche
 • Nelly Moerman: Van operawolk tot ‘tableaux cachés’
 • Nell de Hullu-van Doeselaar: Is Pier en Oceaan de roman van een Proustiaan?
 • Annelies Schulte Nordholt: Le temps retrouvé van Raul Ruiz
 • Sjef Houppermans: François Bon: Proust est une fiction
 • Annelies Schulte Nordholt: ‘Swann, les avatars d’une ambivalence’
Het Proust Bulletin nr 6 is als download beschikbaar.
 
 
Najaar 2012 : Bulletin Marcel Proust Vereniging nr 5
Door Manet van Montfrans, Sabine van Wesemael (red.)
 
Inhoudsopgave:
 • Inleiding door Manet van Montfrans
 • Jaarverslag over 2009, 2010 en 2011 door Annelies Schulte Nordholt
 • Sjef Houppermans: Hoe Proust in mijn leven kwam
 • Renier Somers: De vervagende grens tussen land en zee
 • Nell de Hullu-van Doeselaar: De Roos van Rivebelle
 • Gemma Pappot: Met Proust en Dante langs de Vivonne
 • Donald Loose: Proust: de metaforiek van het zelf
 • Sabine van Wesemael: Simon Vestdijk: een Proust nordique?
 • Sjef Houppermans: Lichaam en geest bij Beckett en Proust volgens François-Bernard Michel (bespreking).
 • Annelies Schulte Nordholt: Proust opvattingen over joodse identiteit en zionisme volgens Jacqueline Roze (bespreking).
 • Annelies Schulte Nordholt: ‘Tact en contacts in de Recherche’, samenvatting lezing Stéphane Chaudier
Het Proust Bulletin nr 5 is als download beschikbaar.
 
 
Najaar 2009 : Bulletin Marcel Proust Vereniging nr 4, 2009
 
Door Manet van Montfrans, Sabine van Wesemael (red.). Rodopi, Amsterdam/New York
Het vierde nummer van het tweejaarlijkse Bulletin van de Marcel Proust Vereniging bevat naast samenvattingen van lezingen van buitenlandse Proust-specialisten de Nederlandstalige lezingen die in de jaren 2008-2009 voor de Vereniging gehouden zijn. Marcel Möring vergelijkt bijvoorbeeld zijn eigen schrijfpraktijk met die van Proust naar aanleiding van de herinnering aan zijn eigen eerste gedicht, ´Nacht´. De bijdrage van Marleen Rensen gaat over een aantal Franse schrijvers die in de dertiger jaren nadrukkelijk afstand namen van Proust. Dat Proust hun kritiek glansrijk heeft doorstaan, blijkt ook in dit Bulletin weer uit de besprekingen van recente studies over en vertalingen van de Recherche.
 
Inhoudsopgave:
 • Inleiding
 • Annelies Schulte Nordholt: Jaarverslag over 2007 en 2008
 • Michiel Baneke: Hoe Marcel Proust en zijn Recherche in mijn leven kwamen
 • Ad van der Made: Élasticité mentale
 • Marcel Möring: Hoge Positie
 • Marleen Rensen: Bevrijd van Proust - de ´anti-Proust generatie´ uit het interbellum
 • Sabine van Wesemael: Marcel Proust als constructivist Bespreking
 • Annelies Schulte Nordholt: Tegen Sainte-Beuve. Bespreking
 • Sjef Houppermans: Het denkbeeldige museum van Marcel Proust. Bespreking
 • Nell de Hullu-van Doeselaar: Eugenio de Andrade als lezer van Proust. Samenvatting lezing António Joaquim Oliveira
 • Manet van Montfrans: Proust en Vermeer: ´Zo had ik moeten schrijven…´. Samenvatting lezing Luzius Keller
 • Annelies Schulte Nordholt: Françoise Leriche over de citeerpraktijk van Proust. Samenvatting lezing Françoise Leriche
Het Proust Bulletin nr 4 is als download beschikbaar.
 
 
Bulletin van de Marcel Proust Vereniging no. 3 (86 blz.)
   Manet van Montfrans, Sabine van Wesemael (red.)
 
In nummer 3 van het tweejaarlijks verschijnende Nederlandstalige Bulletin zijn onder meer beschouwingen opgenomen over het Rembrandteske clair-obscur bij Proust, over de structuur van de vioolsonates van Fauré en Franck, die op verschillende manieren als ‘kiemcel’ hebben gediend voor de muziek in de Recherche (met muziekvoorbeelden) en over de lessen die hedendaagse artsen kunnen trekken uit de manier waarop in de Recherche de wereld van ziekte en ongemak als een bron van dieper inzicht wordt voorgesteld. Daarnaast bevat dit nummer recensies, samenvattingen van de lezingen die in 2005 en 2006 voor de leden van de Verniging georganiseerd zijn, en, niet te vergeten natuurlijk, nieuwe bekentenisliteratuur in de reeks 'Hoe Proust in mijn leven is gekomen'.
 
Het Proust Bulletin nr 3 is als download beschikbaar.
 
 
Het Bulletin van de Marcel Proust Vereniging, nr. 2

Het Proust Bulletin is de tweede aflevering van de Nederlandstalige publicatie van de Proust Vereniging. Er is plaats ingeruimd voor een persoonlijk verhaal over 'hoe Proust in mijn leven kwam', en voor beschouwingen over actuele gebeurtenissen rond Proust in Nederland, zoals de alom geroemde toneelbewerkingen van de Recherche door het ro theater.
Daarnaast wil het Bulletin een echt verenigingsblad zijn, met ruimte voor de lezingen die in de afgelopen twee jaar gegeven zijn en voor een korte terugblik op de recente activiteiten.
 
Het Proust Bulletin nr 2 is nog bestelbaar bij het secretariaat van de Vereniging.
 
 
 
space

bulletin space
terug
pijl terug space