home image              Proustiana
Marcel Proust
Berichten, wetenswaardigheden en nieuws
 


 
Tijd hervonden Marcel Prousts grote romancyclus krijgt spectaculaire facelift.
Vanaf september 2018 geeft De Bezige Bij opnieuw de zeven delen van Prousts Op zoek naar de verloren tijd opnieuw uit, in de vertaling van Thérèse Cornips, geannoteerd door Ieme van der Poel en Ton Hoenselaars. En met een nieuwe omslag van de Britse illustrator Leo Nickolls. Nickolls voorziet de omslagen van levendige florale en abstracte motieven, steeds in één dominerende kleur, waarbij de belettering opgaat in de illustratie. Eindelijk zal Prousts roman weer in zijn geheel voor het Nederlandse publiek toegankelijk zijn.
 
 
Proust op film te zien...
Er zijn filmbeelden teruggevonden van een huwelijk in 1904 waarop men meent Proust te kunnen herkennen. Het fragment is hier te zien, Proust zou na ± 36 sec. verschijnen tussen de gasten van de bruiloft van Armand de Guiche en Elaine Greffulhe (de man met bolhoed en grijze overjas die alleen de trap afdaalt). Meer informatie hierover in het volgende artikel.
 
 
Proust op NPO Radio 1
Op 16 juli 2015 waren na het middernachtelijk uur in het VPRO-programma Nooit meer slapen Arjan Peeters van de Volkskrant en MPV-penningmeester Ad van der Made te horen over De Klassiekers, boeken die je ooit een keer gelezen zou moeten hebben. Het ging hier over Op zoek naar de verloren tijd en hoe het lezen hiervan aan te pakken. Het fragment is hier te horen:

 
Proust op Radio 6
Op 3 januari 2009 was op Radio 6 een programma over Proust te beluisteren. De reeks De Avonden was ditmaal gewijd aan grote klassieken van de literatuur. Deel 10 daarvan ging over Proust: fragmenten uit de Recherche voorgelezen door Anton de Goede, afgewisseld met levendig commentaar – in interviewvorm – van Henk Pröpper, Directeur van het Nederlands Productie-en Vertaalfonds, en een oude bekende van de Proust Vereniging.
Op de vraag: “hoe dicht zit het boek onder jouw huid?” antwoordde hij met een aardige anecdote over zijn eerste kennismaking met Proust. Die vond plaats in de trein: hij was zo verdiept in zijn Proustlectuur dat hij niet eens merkte dat zijn vinger tussen de treindeuren zat! Proust zit hem blijkbaar zo dicht onder de huid dat daardoor alle fysieke pijn tijdelijk vervliegt.
Waardoor werd hij eigenlijk zo gegrepen, bij Proust? Wat Pröpper steeds weer boeit is de combinatie van het intellectuele, cerebrale en het lijfelijke. Enerzijds wil Proust al schrijvend de dagelijkse ervaring achter zich laten, en doordringen tot de kern, terug naar essentiële indrukken. Anderzijds gaat de roman over lijfelijkheid, zintuiglijke ervaring, en moeten in eerste instantie het denken en het geheugen uitgeschakeld worden om tot die kern te kunnen komen.
Naast degelijke analyses als deze viel er in dit programma ook veel te genieten en te leren over de humor van Proust, over zijn vreemdsoortige gelijkstelling tussen joden en homo’s en zijn vaak miskende maatschappelijke engagement. Een stimulerend programma voor aspirant Proustlezers maar ook voor de doorgewinterde lezers onder ons. Voor hen stelde Pröpper een beloning in het verschiet: “Als je eenmaal dit boek gelezen hebt, mag je madeleine’s soppen”. Waar wachten we nog op? (ASN, 01-04-09).
 
 
Relieken
Op 12 december 2008 werden er bij Sotheby’s Parijs een aantal proustiana geveild. Het meest bijzondere item was hierbij wel het briefje met de zgn. laatste woorden van Proust, geschreven om 7 uur ‘s morgens op de dag van zijn dood: 18 november 1922. Het betrof één van de briefjes waarmee hij op het laatst met Céleste communiceerde toen hij niet meer kon spreken. De tekst luidt: «Céleste, Odilon peut partir dans 10 minutes et rentrer vers 6h et demie. 7h du matin. Approchez de moi la chaise.» Op de achterzijde staat : «J’avais entendu fer au lieu de verre.
Geschatte opbrengst: € 6000-8000. De werkelijke opbrengst was bijna € 22.000. Tevens werd een haarlokje van Proust geveild, door Céleste Albaret in een medaillon gezet na zijn dood, brieven aan Céleste (o.a. ter gelegenheid van haar huwelijk), en diverse pillendozen... (ASN, 01-04-09). Bron: passouline blog.
 
 
Topauteur
Het Franse blad Télérama heeft een enquête gehouden onder honderd Franse hedendaagse auteurs, met de vraag wie hun tien meest geliefde auteurs waren. Proust komt hier op de eerste plaats (33 maal genoemd), daarna Joyce, ook Homerus gooit hoge ogen, verder Faulkner, Baudelaire, Flaubert en La princesse de Clèves. Let wel, de vraag was: wat is uw meest geliefde auteur (auteur préféré) en niet: welke auteur leest u het meest? (ASN, 01-04-09). Bron: papierenman.
 
 
Virtuele Proust voorlezing
De Franse cineaste en kunstenares Véronique Aubouy werkt aan een ambitieus internet project: de volledige 'A la recherche du temps perdu' laten voorlezen door ruim 3000 mensen die elk voor de webcam één minuut (dus gemiddeld één pagina) voorlezen. De site heet 'Le baiser de la matrice' en heeft tot nu toe Proust-lezers getrokken uit een paar honderd landen, van Andorra tot Zimbabwe. Maar nog niemand uit Nederland! Moeten de leden van de Marcel Proust Vereniging hier niet eens hun bijdrage aan leveren? Vandaag, d.d. 30 maart 2009, zijn er 1092 pagina’s gelezen, en daarmee zit alweer 49% van het boek erop. De totale duur van het lezen zal naar verwachting 84 uur, 26 minuten en 20 seconden bedragen (...hoe kunnen ze dat zo nauwkeurig berekenen?).
Maar nu even over de bedoelingen van dit bevreemdende plan. Wie denkt dat het de maakster gaat om een soort audioboek van Proust heeft het mis. Het gaat veeleer om een soort tijdsexperiment: «De Papeete à Kinshasa, en passant par Bobigny, la matrice gère en temps réel la distribution des textes, la diffusion d’informations pour conquérir de nouveaux lecteurs, le montage chronologique du film, et la consultation de celui-ci à tout moment. L’ambition de ce projet est la fabrication de cette Matrice, définie autour de pages, de secteurs de lecture, de pays, de fuseaux horaires qui permettra à 3424 personnes de lire la Recherche avec une autre vision du temps.» Van dit “virtuele object” wordt zelfs verwacht dat het "een andere gestalte" aan de hervonden tijd zal geven...
Een merkwaardig detail tot slot: momenteel valt op de betreffende site geen enkel fragment te beluisteren! Dat komt wellicht na die 84 uur... (ASN, 01-04-09). Bron: lebaiserdelamatrice.