home image          Agenda passé

 
 
Wat was er te doen bij de Marcel Proust Vereniging?

 
 
Zaterdag 1 november 2008, 11.00-16.00 uur: Twee lezingen en de presentatie van Marcel Proust Aujourd´hui no 6
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam
Bijeenkomst met als programmaonderdelen: een lezing van Antonio Joaquim Oliveira over Eugénio de Andrade, een lezing van Marleen Rensen ("de anti-Proust generatie") en de presentatie van de nieuwe Marcel Proust Aujourd´hui. Voor het programmaoverzicht: zie hier  en voor meer informatie (pdf): zie hier
 


Zaterdag 5 april 2008, 11.00-17.00 uur: Drie nieuwe publicaties rond Proust
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam
Bijeenkomst met als programmaonderdelen: ronde tafel over de nieuwste publicaties in Proust-land (m.m.v. de auteurs), lunch, jaarvergadering 2008 en een verrassingsonderdeel!
Voor meer informatie en de uitnodiging: zie hier
 


In oktober 2008 organiseert Frans Jacobs, hoogleraar Ethiek aan de Universiteit van Amsterdam, in het kader van Culturele reizen een reis naar de plaatsen van Proust: Parijs, Illiers, Cabourg. Meer informatie over het programma en de inschrijving is te vinden op www.voyageculture.nl
 


Zaterdag 27 oktober 2007, 10.30-18.00 uur: Lustrum Marcel Proust Vereniging.
Thema: ´Proust en Vermeer´.
Plaats: hotel De Emauspoort, Vrouwenregt 9-11, Delft.
Klik hier voor meer informatie.
 


Zaterdag 19 mei 2007, 15.00 uur: Lezing door Françoise Leriche:
´La citation et l´allusion dans la correspondance de Proust: une pratique spécifique´.
Plaats: Maison Descartes (bovenzaal), Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
In haar lezing zal Françoise Leriche laten zien dat het citeren in Prousts brieven anders functioneert dan in zijn romanwerken. Het citeren heeft in zijn brieven een ander karakter, het gaat meer via toespelingen en een reeds bestaande verstandhouding met de ontvanger. Het gaat dus om een heel andere praktijk van het citeren.
Françoise Leriche doceert aan de Universiteit Grenoble 3 – Stendhal. Zij is lid van de Equipe Proust van het Institut Des Textes Et Manuscrits Modernes, dat ook het Bulletin d´Informations Proustiennes publiceert. Ze heeft een kritische uitgave van Sodome et Gomorrhe verzorgd en recentelijk is er van haar hand een selectie van de correspondentie van Proust, met commentaar en nieuw materiaal, verschenen (Plon, 2004).
De lezing is in het Frans. Toegang niet-leden: € 5,-.
 


Zaterdag 10 maart 2007, 14.00 uur: Lezing van Marcel Möring.
Thema: Proust en het geheugen.
Plaats: UvA Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal, Singel 425 te Amsterdam.
Toegang niet-leden: € 10,-.
 


Zaterdag 16 december 2006, 14:00 uur: Feestelijke decembermatinée.
Plaats: het Pianolamuseum, Westerstraat 106, Amsterdam (tel. 6279624, website: www.pianola.nl). Programma:
  • 14:00 uur: Ontvangst
  • 14:15 uur: ´Het rembrandteske clair-obscur bij Proust (over ´Une scene à l´Opéra´, in A La Recherche II, ed. Jean-Yves Tadié, Gallimard, 1987, 338-358) - lezing door mw. drs. Nell de Hullu-van Doeselaar.
  • 15:00 uur: Muziek voor piano en viool van tijdgenoten van Proust (Chausson, Debussy, Fauré;, Massenet, Saint- Saëns), uitgevoerd door Dessy Radeva (piano) en Anastasia Kozlova (viool). Aansluitend een korte pauze.
  • 16:15 uur: Presentatie tijdschrift Marcel Proust Aujourd´hui no 4: ´Proust et le théâtre´. MPV-leden kunnen het tijdschrift ter plekke verkrijgen (kosten: € 20,- à contant). Toezending kan ook, door het bedrag over te maken op rekeningnummer 3871768 ten name van de Marcel Proust Vereniging te Amsterdam.
Toegang niet-leden: € 5,-.
 


Zaterdag 7 oktober 2006, 15:00 uur: ´Les chrétiens de la surface´. Proust als criticus van het begrip ´assimilatie´. Lezing door Yolande Jansen.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam. De ´Recherche´ kunnen wij lezen als een scherpzinnige kritiek op de verwachtingen met betrekking tot de ´assimilatie´ van de Franse joden in de Derde Republiek. Proust maakt deze kritiek niet expliciet in de vorm van een politieke theorie. Zij kan ontleend worden aan een analyse van enkele stilistische aspecten van Prousts roman. Jansen zal zich met name concentreren op Prousts gebruik van de metafoor, en eindigen met een korte reflectie op de vraag of de Proustiaanse kritiek van de assimilatie eventueel relevant zou kunnen zijn in verband met hedendaagse vraagstukken over assimilatie en culturele diversiteit.
Dr. Yolande Jansen doceert filosofie bij de Universiteit van Amsterdam en is onlangs gepromoveerd op Stuck in a Revolving Door. Secularism, Assimilation and Democratic Pluralism (Amsterdam, 2006).
De lezing is in het Nederlands met gelegenheid tot discussie achteraf.
Toegang niet-leden: € 5,-.
 


Zaterdag 20 mei 2006, 15:00 uur: Proust en de schilderkunst. Lezing door Sophie Bertho.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Er verschijnen steeds meer catalogi over Proust en de schilderkunst, waardoor de indruk ontstaat dat Proust een kunstliefhebber is die ons uitnodigt om van Carpaccio tot Vermeer de grote meesters te ontdekken en te bewonderen. Volgens Sophie Bertho is de werkelijkheid heel anders: Proust onderwerpt de schilderijen geheel aan de eisen van zijn roman. Dit zal zij in haar lezing aantonen.
Dr. Sophie Bertho is verbonden aan de opleiding Franse Taal en Cultuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de 20ste eeuwse Franse letterkunde en schreef een dissertatie over Henri Michaux. Haar talrijke publicaties over de betekenis van de schilderkunst bij Marcel Proust hebben internationaal de aandacht getrokken.
De lezing is in het Nederlands. Toegang niet-leden: € 5,-.
 


Zaterdag 18 maart 2006, 15:00 uur: ´Jansen en Jansen, maar wie is eigenlijk Marcel?´ Lezing door Franc Schuerewegen.
Plaats: Maison Descartes, Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Marcel, de Verteller van Op zoek naar de verloren tijd, heeft een dubbelganger. Een beetje jonger en misschien niet van dezelfde ´kant´. Wie is toch die Marcel van de andere kant? Rare jongen, die Marcel. Een beetje gevaarlijk ook. Hij houdt niet van kunst, of: van canonieke kunst. Marcel houdt niet van de canon, hij zet de beuk erin. Maar wie bent u eigenlijk, beste meneer Marcel?
Franc Schuerewegen is hoogleraar Franse letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit Antwerpen. Met Michel Pierssens en Ana Gonzalez Salvador publiceerde hij onlangs de bundel Savoirs de Proust, Paragraphes no. 23, Université de Montréal, 2005.
De lezing is in het Nederlands. Toegang niet-leden: € 5,-.
 


Zaterdag 17 december 2005, 15:00-17:00 uur: Decembermatinee
Plaats:
Pianolamuseum, Westerstraat 106, Amsterdam. Programma:
I. Vioolsonates van Cesar Franck en Fauré door Laura Frenkel (viool) en Ruud van Oldenhoven (piano), inl. Joep van Brederode (musicoloog).
II. Presentatie van het nieuwe nummer van Marcel Proust Aujourd´hui en van het vernieuwde en uitgebreide Bulletin van de Marcel Proust Vereniging. Toegang niet-leden: € 5,-.
 


Zaterdag 8 oktober 2005, 15:00 uur: ´Marcel Proust en het imaginaire´.
Plaats: Maison Descartes, ingang Vijzelgracht 2a, Amsterdam.
Lezing door Maarten van Buuren (Universiteit Utrecht). Beeld en verbeelding spelen een doorslaggevende rol in Op zoek naar de verloren tijd. De jonge Marcel ´leeft´ een tijdje in anticiperende extase in de beelden die hij zich maakt van Venetië, Florence en Balbec. Wat is de strekking van het beeld en het imaginaire in Prousts werk?
Maarten van Buuren is hoogleraar Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht. In het voorjaar van 2005 organiseerde hij in het kader van het Studium Generale de ´Proust Marathon´, een reeks van zeven lezingen waarin hij de gehele romancyclus behandelde. De tekst van de lezingen verschijnt op audio-CD bij Home Academy Publishers, Utrecht.
De lezing is in het Nederlands. Toegang niet-leden: € 5,-.
 


Zaterdag 28 mei 2005, 15.00 uur: ´Promenades dans Vénusté. Proust et l´écriture vagabonde´.
Plaats: Maison Descartes, Amsterdam. Nathalie Mauriac Dyer beschouwt de manuscripten van Proust, in het bijzonder het zg. 'Vénusté-cahier'. Met videobeelden. Nathalie Mauriac Dyer is als onderzoekster verbonden aan het Centre National de Recherche Scientifique te Parijs. Zij is specialiste op het gebied van de ontwikkelingsgeschiedenis van de manuscripten van Proust. Zij verzorgde met name de uitgave van een door haar ontdekt, onbekend manuscript van Albertine Disparue, dat vele interessante varianten vertoont ten opzichte van de gangbare uitgave. Voertaal: Frans.
Toegang: gratis voor leden. Gasten zijn hartelijk welkom.
 


Zaterdag 19 maart 2005, 15.00 uur: ´Proust en de Geneeskunde´.
Plaats: Openbare Bibliotheek, Carmiggeltzaal, Prinsengracht 587, Amsterdam.
´Proust en de geneeskunde´ is onderwerp van een lezing door R.S.G. Holdrinet, internist en hematoloog, tevens hoogleraar op het terrein van het medisch onderwijs aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Voertaal: Nederlands.
Toegang: gratis voor leden; gasten zijn hartelijk welkom.
 
 
 
space

agenda

space


De agenda van
nu:
 
Agenda actuel
 
De agenda van
toen:
 
Agenda Passé (1)
 
Agenda Passé (2)

space