Bulletin 2009

Najaar 2009 : Bulletin Marcel Proust Vereniging nr 4, 2009

Door Manet van Montfrans, Sabine van Wesemael (red.). Rodopi, Amsterdam/New York
Het vierde nummer van het tweejaarlijkse Bulletin van de Marcel Proust Vereniging bevat naast samenvattingen van lezingen van buitenlandse Proust-specialisten de Nederlandstalige lezingen die in de jaren 2008-2009 voor de Vereniging gehouden zijn. Marcel Möring vergelijkt bijvoorbeeld zijn eigen schrijfpraktijk met die van Proust naar aanleiding van de herinnering aan zijn eigen eerste gedicht, ´Nacht´. De bijdrage van Marleen Rensen gaat over een aantal Franse schrijvers die in de dertiger jaren nadrukkelijk afstand namen van Proust. Dat Proust hun kritiek glansrijk heeft doorstaan, blijkt ook in dit Bulletin weer uit de besprekingen van recente studies over en vertalingen van de Recherche.

Inhoudsopgave:

 • Inleiding
 • Annelies Schulte Nordholt: Jaarverslag over 2007 en 2008
 • Michiel Baneke: Hoe Marcel Proust en zijn Recherche in mijn leven kwamen
 • Ad van der Made: Élasticité mentale
 • Marcel Möring: Hoge Positie
 • Marleen Rensen: Bevrijd van Proust – de ´anti-Proust generatie´ uit het interbellum
 • Sabine van Wesemael: Marcel Proust als constructivist Bespreking
 • Annelies Schulte Nordholt: Tegen Sainte-Beuve. Bespreking
 • Sjef Houppermans: Het denkbeeldige museum van Marcel Proust. Bespreking
 • Nell de Hullu-van Doeselaar: Eugenio de Andrade als lezer van Proust. Samenvatting lezing António Joaquim Oliveira
 • Manet van Montfrans: Proust en Vermeer: ´Zo had ik moeten schrijven…´. Samenvatting lezing Luzius Keller
 • Annelies Schulte Nordholt: Françoise Leriche over de citeerpraktijk van Proust. Samenvatting lezing Françoise Leriche

Het Proust Bulletin nr 4 is als download beschikbaar.