50 jaar Marcel Proust Vereniging

Dit jaar bestaat de Marcel Proust Vereniging 50 jaar! Dat vieren we op zaterdag 19 november 2022 met een lezing en concert, gewijd aan de muziek in Prousts meesterwerk À la Recherche du temps perdu (Op zoek naar de Verloren Tijd) en in zijn tijd, de belle époque. De lezing wordt verzorgd door de componist en musicoloog Leo Samama, het concert door Maria en Nathalia Milstein. Muziek is ook het thema van de jubileumuitgave van het tijdschrift van de Marcel Proust Vereniging, Marcel Proust Aujourd’hui, ‘Proust et la musique’  dat op deze dag wordt gepresenteerd.

De viering heeft een bijzonder karakter vanwege de honderdste sterfdag van Proust (18 november 1922), waarbij niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld  wordt stilgestaan.

De feestelijkheden spelen zich af op twee bijzondere locaties in Zaandam: het ochtendprogramma in rijksmonument ‘De Vermaning’ – een Doopsgezinde kerk uit 1687, het middagprogramma in de MuziekHaven, de thuishaven van Mathieu van Bellen en Maria Milstein die een kamermuziekcentrum gevestigd hebben in een schuilkerk uit 1695 met een prachtige akoestiek.

Programma:

De Vermaning/Verrassing aan de Zaan, Westzijde 82, 1506 EH Zaandam

10.00 Welkom

10.30  Opening

10.45 Presentatie van het dagthema en van het speciale nummer ‘Proust et la musique’

11.00 – 12.15 Leo Samama: ‘Marcel Proust en de muziek’ (lezing met muziekvoorbeelden)

MuziekHaven, Papenpad 12, 1505 GR, Zaandam

15.00 –16.00 : Recital door Maria Milstein (viool) en Nathalia Milstein (piano). Muziek van Ravel, Debussy, Hahn, Franck.

16.00 –17.00 : Verre d’amitié

Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar voor niet-leden.

Toegangsprijzen:

Lezing  € 15,-   

Concert inclusief borrel € 30,-

Lezing + concert inclusief borrel € 45,-

Aanmelding voor 5 november via een mail aan onze secretaris, Nell de Hullu (vermeld uw telefoonnummer en met hoeveel personen u komt) en door overmaking van de kosten op bankrekeningnummer NL92INGB 0003 8717 68 t.n.v. de Marcel Proust Vereniging. U wordt toegelaten in volgorde van aanmelding. Mailadres secretaris: info@marcelproust.nl