Favoriete passage

Om het komende lustrumjaar 2022 – honderdste sterfdag van Proust, vijftig jaar Marcel Proust Vereniging – luister bij te zetten, willen wij u vragen uw favoriete passage uit Prousts werk (de Recherche of andere teksten) voor half april 2022 op te sturen naar het bestuur van de Vereniging via de contactgegevens op deze website. Als richtlijn kunt u voor de passage zelf (Frans of Nederlands, met gegevens over uitgeverij en jaartal) driekwart pagina (A4)  aanhouden en voor de motivering van uw keuze één pagina. Alles bij elkaar maximaal 1000 woorden. Enkele van de inzenders zullen we uitnodigen om hun bijdrage te presenteren op onze bijeenkomst in mei 2022.  

Uw bijdrage zouden we op onze website willen publiceren, uiteraard alleen als u daar toestemming voor geeft. Overigens zijn ook na half april 2022 uw inzendingen welkom, tot 31 december 2022. Ons plan is om in 2023 een keuze uit deze bijdragen als lustrumuitgave te publiceren. In het verleden zijn er in onze vereniging reeds prachtige bijdragen over een favoriete passage geleverd. Wij hopen dat u ook ditmaal uw enthousiasme over Proust met ons allen wilt delen!