home image              Vereniging

 
 
Over de Nederlandse Marcel Proust Vereniging

 
De Marcel Proust Vereniging – opgericht in 1972 – zet zich al ruim veertig jaar in om het oeuvre van Proust in Nederland grotere bekendheid te geven. Daartoe organiseren wij lezingen, werkmiddagen en leeskringen en geven wij een tweetalig tijdschrift uit, Marcel Proust Aujourd’hui/Today, alsmede een tweejaarlijks Nederlandstalig, Bulletin.
De verenigingsactiviteiten vinden drie à vier keer per jaar plaats, tot voor kort in het Institut Français des Pays Bas (Maison Descartes), nu vaak in de UvA Universiteitsbibliotheek te Amsterdam.
Tweemaal per jaar is er een lezing of presentatie verzorgd door een Proust-specialist uit binnen- of buitenland. Verder is er ruimte voor vrijere activiteiten, waarin de leden een actief aandeel kunnen hebben, zoals muziekmatinees, vertaalateliers e.d.
 
Marcel Proust Aujourd’hui is onze jaarlijkse publicatie in boekvorm. Het ene jaar verschijnt er een speciaal nummer rond een bepaald aspect of onderwerp uit het werk of het leven van Proust, het andere jaar weer een regulier nummer, met daarin de tekst van lezingen gehouden voor de Vereniging, maar waarin ook andere oorspronkelijke essays een plaats krijgen.
Daarnaast vindt U in het Bulletin een keur aan bijdragen in het Nederlands, van verenigingsnieuws tot recensies en signaleringen van recent verschenen publicaties rond Proust in Nederland.
Het Bulletin is ook het discussieplatform voor de leden van de Vereniging.
 
 
De huidige samenstelling van het bestuur (per 1 april 2010) is:
 
dr. Annelies Schulte Nordholt (voorzitter)
dr. Sabine van Wesemael (secretaris)
drs. Ad van der Made (penningmeester)
dr. Manet van Montfrans (lid)
dr. Nell de Hullu-van Doeselaar (lid)
dr. Sjef Houppermans (lid)
 


U kunt de vereniging op drie manieren steunen:
  • Membre ordinaire: € 45,- per jaar. Met toegang tot de bijeenkomsten en het beschermde deel van de MPV-site; reguliere nummers van Marcel Proust Aujourd´hui en korting op de themanummers; het Nederlandstalige Bulletin (tweejaarlijks).
  • Membre étudiant: € 10,- per jaar (met dezelfde rechten als membre ordinaire).
  • Membre bienfaiteur: € 65,- (dezelfde rechten als membre ordinaire, tevens themanummers van Marcel Proust Aujourd´hui).
Meer weten of lid worden? Klik hier
 
 
 
space

Prousthotel


 
Download de folder
van de Marcel Proust Vereniging Nederland:
 
folder
 
 
Word lid van de Marcel Proust Vereniging Nederland:
 
lid
 
 
Aanbiedingen voor leden van de MPV (beveiligde pagina):
 
aanbod

space