home image                 Agenda

 
 
Wat is er de komende tijd te doen rondom Marcel Proust?

 
 
Zaterdag 20 oktober 2018, 14.00-16.30 u.: Lezing Marcel Proust voor de Postdigitale Mens door schrijfster en columniste Miriam Rasch.
Meer informatie over de lezing: zie lezing 20-10-2018 .
Plaats: Waalse Kerk, Walenpleintje 157-159, 1012 JZ Amsterdam.
Toegang: € 7,50 voor niet-leden.
Graag inschrijven i.v.m. beschikbare plaatsen via de secretaris.
 


Zaterdag 16 juni 2018, 13.30-17.00 u.: lezing (Fr.) door Mathieu Jung over Proust, Joyce, Kafka, Bousquet: veilleurs de toutes les nuits du monde. Tevens een lezing (Eng.) door door Gijs van der Zalm over Marcel Proust and James Joyce: some remarks on how their youth formed the foundation of their work.
Meer informatie over de lezingen: zie lezingen 16-6-2018 .
Plaats: Waalse Kerk, Walenpleintje 157-159, 1012 JZ Amsterdam.
Toegang: € 7,50 voor niet-leden.
 


Zaterdag 3 maart 2018, 13.30-17.00 u.: de jaarlijkse ledenvergadering. Verder een lezing van Charlotte Vrielink met de titel De abstractie overwonnen? Kees van Dongen als illustrator van de Recherche. Klik hier voor het programma van de middag.
Meer informatie over de lezing: zie lezing.
De notulen jaarvergadering 2017: notulen.
Plaats: Waalse Kerk, Walenpleintje 157-159, 1012 JZ Amsterdam (lezing: Salle du Consistoire).
Toegang (lezing): € 7,50 voor niet-leden.
 


17 februari 2018, om 20.15 u.: Extase of spijt - tijd die stilstaat of verglijdt.
Een programma met Franse liederen uit de tijd van Marcel Proust, afgewisseld door de voordracht van vertaalde tekstfragmenten uit zijn levenswerk Á la recherche du temps perdu / Op zoek naar de verloren tijd. Wat de liederen inhoudelijk met elkaar verbindt is dat het thema tijd er een hoofdrol in speelt.
Plaats: podiumwinkel Toon, Jan Everstenstraat 6, Amsterdam; tickets: € 20,- via website TOON.
 


Lustrum 45 jaar Marcel Proust Vereniging.
De feestelijke viering van het vijfenveertigjarig bestaan van de Marcel Proust Vereniging vindt plaats op zaterdag 25 november 2017 te Haarlem. Zie voor het programma en de aanmelding de uitnodiging.
 


Herfstvakantie met Marcel Proust. Een culturele vakantieweek over Proust’s Op zoek naar de Verloren Tijd op ‘la Bouysse’ in Zuid Frankrijk. Meer informatie: Cursus Proust 2017.
 


Leeskring over Proust. In de Waalse Kerk te Amsterdam start in het najaar van 2017 een leeskring over Proust. De voertaal is Frans en de Recherche wordt dan ook in het Frans gelezen.
Zie voor meer informatie: Cercle Marcel Proust
 


Zaterdag 17 juni 2017, om 15.00 u.: Lezing door Michel Erman over Paris et ses passions dans À la recherche du temps perdu.
Meer informatie: programma 17 juni 2017.
Plaats: Potgieterzaal van het UB complex, Singel 425 te Amsterdam.
Toegang: € 7,50 voor niet-leden.
 


Op 20 mei 2017 vindt de jaarlijkse Proustdag weer plaats in Illiers-Combray, met de traditionele wandeling langs de bloeiende meidoorns. Organisatie en inschrijving bij de Association des Amis de Marcel Proust. Voor informatie: zie het programma - opgeven kan tot 30 april via dit inschrijfformulier. Op 24-25 juni 2017 organiseert de gemeente Illiers dan nog een Proust-weekend, waarbij er een standbeeld van Proust onthuld zal worden.
 


Zaterdag 8 april 2017, 13.30-17.00 u.: de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Verder zal Johanneke van Slooten een lezing verzorgen met de titel 'Op zoek naar de muziek in de wereld van Marcel Proust'. Klik hier voor het programma van de middag.
Meer informatie over de lezing: zie lezing.
De notulen jaarvergadering 2016: notulen.
Plaats: Belle van Zuylenzaal (UB complex), Singel 425 te Amsterdam.
Toegang (lezing): € 7,50 voor niet-leden.
 


Binnenkort (vanaf 15 februari 2017) start er een HOVO-cursus Proust aan de Universiteit van Leiden. De docent is Sjef Houppermans. Het gaat om een achttal werkcolleges met inleiding door de docent en het gezamenlijk lezen van teksten.
Meer info en aanmelding: online of download de beschrijving.
 


Via de Belgische cursussite Wisper wordt door de Gentse stadsdichter David Troch in de zomer van 2017 een schrijfcursus aangeboden met als vertrekpunt À la recherche du temps perdu. Meer info: hier
 


zaterdag 26 november 2016: Lezingen van Nell de Hullu en Camiel van Woerkum.
De lezingen hebben als onderwerp De lange zin bij Proust. Tevens worden de nieuw verschenen publicaties Marcel Proust Aujourd’hui no. 13 en het MPV Bulletin 2016 gepresenteerd.
Klik hier voor informatie over de middag en de sprekers.
Organisatie: Marcel Proust Vereniging
Waar: Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal, Singel 425 te Amsterdam.
Toegang: € 7,50 voor niet-leden.
 


Dit najaar verschijnt weer een uitgave van Marcel Proust Aujourd’hui (nr. 13), Sensations proustiennes, met een twaalftal artikelen in het Frans over la notion de ‘sensation’ sous plusieurs perspectives. Zie hier voor meer informatie.
 


Zaterdag 15 oktober 2016, 14.00 u.: Lezing door Luc Fraisse.
Luc Fraisse, Franse Proustspecialist, zal een lezing houden over Proust est-il un philosophe du temps?  Meer informatie: zie hier.
Organisatie: Marcel Proust Vereniging
Waar: Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal, Singel 425 te Amsterdam.
Toegang: € 7,50 voor niet-leden.
 


Dinsdag 4 juni 2016, 14.30 u.: Decoratieve kunst en materiële cultuur rondom Japonisme en Proust.
Japan is voor de westerse decoratieve en beeldende kunsten van onschatbare waarde geweest. Door de openstelling van Japan voor handel met westerse landen worden vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw Japanse motieven en technieken veelvuldig overgenomen voor westerse kunstvoorwerpen, soms letterlijk en soms op een manier die recht doet aan de principes van Japanse vormgeving zonder deze te kopiëren. Dit zogenoemde Japonisme heeft nog lang doorgewerkt en heeft ook Marcel Proust geïnspireerd toen hij vanaf 1909 zijn belangrijke werk Op zoek naar de verloren tijd schreef. In deze lezing worden verschillende vormen van Japonisme uit de decoratieve kunsten besproken en in verband gebracht met het werk van Proust.
Organisatie: Marcel Proust Vereniging
Waar: Universiteitsbibliotheek, Potgieterzaal, Singel 425 te Amsterdam.
Toegang: € 7,50 (reservering niet nodig); zaal open vanaf 14.00 u.
 


Dinsdag 12 april 2016, 20.30 u.: Op zoek naar Proust
Iedereen kent Marcel Proust en diens befaamde meesterwerk Op zoek naar de verloren tijd. Maar weinigen hebben dat ook gelezen, vanwege te veel, te moeilijk, te afschrikwekkend literair. Sinds vorig jaar is er een nieuwe, swingende vertaling. In Swanns kant op heeft het vertalersduo Martin de Haan en Rokus Hofstede zich niet laten afschrikken door de monumentale betekenis van Prousts romancyclus die in kwaliteit en kwantiteit als een monoliet boven het literaire landschap uittorent. Ze ontdoen Prousts taal van de vernislagen van de vorige vertalingen en het boek blijkt levendig, kleurrijk en modern.
Franc Schuerewegen, hoogleraar Franstalige letterkunde aan de Universiteit Antwerpen en Rokus Hofstede, vertaler van onder andere Michon, Simenon en Zola, nemen ons mee in de taal en de leefwereld van Proust.
Organisatie: het Antwerpse literaire café De Boog
Waar: Podiumcafé RoodWit, Gen. Drubbelstraat 42, Antwerpen (dichtbij station Berchem).
Toegang: reserveren via info@boog.be, entree € 5,-.
 


Zaterdag 2 april 2016, 13.30-16.45 u.: jaarlijkse algemene ledenvergadering. Verder zullen de MPV-leden Egbert Dommering en Freek Bakker hun favoriete passage uit de Recherche presenteren. Meer informatie: zie hier.
Waar: Potgieterzaal (UB complex), Singel 425 te Amsterdam.
Toegang: € 7,50 voor niet-leden.
 


Zaterdag 12 december 2015, 14.00-17.00 u.: vertoning van de Proustverfilming La Captive van Chantal Akerman. Tevens wordt de uitgave Marcel Proust Aujourd’hui no 12 gepresenteerd.
Meer informatie: Manet van Montfrans, m.a.e.vanmontfrans@uva.nl.
Waar: de Potgieterzaal van het UB complex, Singel 425 te Amsterdam.
Toegang: € 7,50 voor introducé(e)s.
 


Zaterdag 17 oktober 2015, 14.00-17.00 u.: Swanns kant op.
Middag met de Proustvertalers Rokus Hofstede en Martin de Haan over de nieuwe vertaling van
Du Côté de chez Swann.
Klik hier voor meer informatie over de middag en de sprekers. Klik hier voor de workshop-bijlage.
Meer informatie: Manet van Montfrans, m.a.e.vanmontfrans@uva.nl.
Waar: de Doelenzaal van het UB complex, Singel 425 te Amsterdam.
Toegang: € 7,50 voor introducé(e)s.
 


Dinsdag 14 juli 2015, aanvang 19.15 u.: Een zomeravond met Proust.
Een zomeravond in EYE ter ere van de verschijning van een nieuwe Nederlandse vertaling van Du coté de chez Swann (Swanns kant op) en de verzameling radiolezingen Een zomer met Proust.

Met twee fraaie Proustverfilmingen: Le temps retrouvé (Time Regained) van Raúl Ruiz en Swann in Love (Un amour de Swann) van Volker Schlöndorff. Verder een korte lezing door Proustvertaler Rokus Hofstede en een gesprek met Maartje de Kort, de vertaalster van de radiolezingen. I.s.m. uitgeverij Athenaeum.

Locatie: EYE, IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam. Info & kaarten: EYEfilm, tel. 020 5891400.
 


Zaterdag 16 mei 2015, 13.30-16.30 u.: Jaarvergadering en een lezing van Mathieu Vernet: Quelle place pour Proust dans l'histoire littéraire?
De lezing begint om 15.00 u. - meer informatie in deze bijlage.
Het verslag van de jaarvergadering: Notulen 2014
Plaats: Institut Français des Pays Bas (Maison Descartes), Vijzelgracht 2A, Amsterdam.
De lezing is in het Frans; entree: € 7,50 voor introducé(e)s.
 


Zondag 15 maart 2015, 13.30-17.00 u.: Romantische mode.

Mr Darcy meets Eline Vere. Rondleiding Gemeentemuseum van Den Haag. Meer informatie is te vinden in deze bijlage.
Aanvang: 13.30 u. (verzamelen in de entreehal van het museum), waarna er twee rondleidingen volgen (voor telkens 15 pers.).

Reserveren verplicht, aanmelden bij Sabine van Wesemael s.m.e.vanwesemael@uva.nl - Opleiding Frans, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam. Museum-entree is voor eigen rekening.
 


Zaterdag 29 november 2014, 14.00-17.00 u.: Steltlopen door de tijd.

Een lezing van Manet van Montfrans. Tevens wordt de uitgave Marcel Proust Aujourd’hui no 11 gepresenteerd en verschijnt Bulletin Marcel Proust Vereniging, nr 6. Meer informatie over de lezing in deze bijlage.

Plaats: Institut Français des Pays Bas, Vijzelgracht 2A, Amsterdam.
Organisatie: Marcel Proust Vereniging.
De middag is in het Nederlands; entree: € 5,- voor niet-leden (graag aanmelden bij Sabine van Wesemael s.m.e.vanwesemael@uva.nl - Opleiding Frans, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.
 


Zaterdag 18 oktober 2014, 15.00 u.: 'Geen tijd voor Proust'.

Lezing van Jelle Noorman. Jelle Noorman (1964) is schrijver en vertaler uit het Frans, Engels, Spaans en Portugees. Hij heeft werk vertaald van onder anderen Alain de Botton, Julian Barnes, Émile Zola, Jean-Christophe Rufin, Nick Hornby en Frédéric Lenoir. In 2001 publiceerde hij ´De haan op de mesthoop´, een culturele geschiedenis van Frankrijk, in 2004 gevolgd door een verzameling essays met de titel ´Mijn Frankrijk´. In april 2014 verscheen zijn ideeënroman ´Geen tijd voor Proust´, waarin Noorman op zoek gaat naar het mysterie van tijd en identiteit in het werk van de allergrootste Franse romancier.

Plaats: Institut Français des Pays Bas, Vijzelgracht 2A, Amsterdam. Organisatie: Marcel Proust Vereniging. De lezing in het Nederlands; entree: € 5,-.
Reserveren: Sabine van Wesemael s.m.e.vanwesemael@uva.nl - Opleiding Frans, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.
 


Zaterdag 31 mei 2014, 13.30 u.: Fragmenten uit de film Le temps retrouvé van Raoul Ruiz, ingeleid en van commentaar voorzien door Annelies Schulte Nordholt.
Klik hier voor meer informatie.
Plaats: Institut français des Pays-Bas (Maison Descartes), Vijzelgracht 2a, Amsterdam. Organisatie: Marcel Proust Vereniging. Toegang (niet-leden): € 5,-
Reserveren: via Sabine van Wesemael s.m.e.vanwesemael@uva.nl - Opleiding Frans, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.
 


Zaterdag 15 maart 2014, 15.00 u.: Van ´operawolk´ tot ´tableaux cachés´.

Een kunsthistorische beschouwing over de schilderijen in de Recherche door Nelly Moerman. Klik hier voor meer informatie.

Plaats: Institut français des Pays-Bas (Maison Descartes), Vijzelgracht 2a, Amsterdam. Organisatie: Marcel Proust Vereniging. Toegang (niet-leden): € 5,-, reserveren niet nodig.
 


Zondag 1 december 2013, 14.30 u.: Recital ´Reynaldo Hahn en Marcel Proust´.

Met o.a. A Chloris, Portraits des peintres (op gedichten van Proust), Fêtes galantes, A l´ombre rêveuse de Chopin. Uitgevoerd door Wendy Roobol (sopraan) en Henk Mak van Dijk (piano).

Plaats: Goethe Instituut, Herengracht 470, Amsterdam - locatie: Tuin en Grachtenzaal.
Organisatie: Marcel Proust Vereniging.
Informatie: Annelies Schulte Nordholt, a.schultenordholt@ziggo.nl.
Entree: € 7,50. Kaarten aan de zaal.
 


Zaterdag 12 oktober 2013: ´Op zoek naar de leesbaarheid van Prousts Recherche´.

Een lezing van Joep Leerssen over het losmaken van Proust uit de enorme hoeveelheid analyses en commentaren. De lezing begint om 15.00 u. Klik hier voor meer informatie.

Plaats: Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek, Singel 421, Amsterdam.
Organisatie: Marcel Proust Vereniging i.s.m. de Opleiding Europese studies (UVA).
Informatie: Manet van Montfrans, m.a.e.vanmontfrans@uva.nl.
Voertaal: Nederlands, toegang (niet-leden): € 7,50
Reserveringen (vóór 5 okt. 2013, per mail/brief): Sabine van Wesemael s.m.e.vanwesemael@uva.nl - Opleiding Frans, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam.
 
 
 
space

agenda

space


De agenda van
toen:
 
Agenda Passé (1)
 
Agenda Passé (2)

space